Πακέτο Εργασίας 4 – NO Sexism

Πακέτο έργου αποτελεσμάτων

Add: xitiqyf87 - Date: 2021-04-27 08:12:18 - Views: 3396 - Clicks: 9387

Στόχοι: Το έργο είναι οργανωμένο σε δέκα πακέτα εργασίας (ΠΕ2 έως ΠΕ11) και συντονίζεται από το σύστημα διαχείρισης του πρώτου πακέτου (ΠΕ1). Ημερίδα Διάχυσης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Έργου: «brights: Προάγοντας Εκπαίδευση για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη με τη χρήση της ψηφιακής αφήγησης». Των δράσεων σε κάθε πακέτο εργασίας. H ημερίδα υλοποιήθηκε στην Εστία Επιστημών με απόλυτη επιτυχία. Απασχόληση με δραστηριότητες για την εκτέλεση πειραμάτων, έρευνας κ διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας (wp) 1 & 3 του έργου. (Ενότητα εργασίας. Η Ενότητα Εργασίας 6 «Δράσεις διάχυσης, προβολής και αξιοποίησης αποτελεσμάτων» περιλαμβάνει ένα σύνολο σχεδιασμένων δράσεων διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου και ενεργειών. Για το λόγο αυτό, έχει προβλεφθεί ξεχωριστό Πακέτο Εργασίας (ΠΕ7) το οποίο επικεντρώνεται στις ως άνω δράσεις και στη συνολική βιωσιμότητα του έργου μετά την ολοκλήρωσή του (Δείτε το Πακέτο. Ε. Ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου InCompass Παρουσίαση Περιφερειακού Πλάνου Καινοτομίας 8 Δεκεμβρίου - Ξενοδοχείο Βυζαντινό (Ρήγα Φεραίου 106), Πάτρα Πρόγραμμα ημερίδας. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μήνες: 1-24 Στόχοι: To Πακέτο Εργασίας 1 περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη γενική διαχείριση και τον συντονισμό του έργου. Το φυσικό αντικείμενο του έργου διαρθρώνεται σε 9 ξεχωριστές ενότητες εργασίας (ΕΕ1-ΕΕ9), ενώ οι δράσεις για τη διαχείριση και τον συντονισμό του έργου, καθώς και οι απαραίτητες δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης των. 14. 1. ΠΕ6: Διάχυση και Κατάρτιση (M01-M36). Ένας (1). . Στο ίδιο πακέτο εργασίας, ανήκει η δράση εκείνη που αφορά στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω της διοργάνωσης μιας τελικής εκδήλωσης του έργου. Πακέτο εργασίας διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου

Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων έχει αναλάβει μια σειρά δράσεων για την ευρύτερη διάδοση του Έργου και των αποτελεσμάτων του. Τελευταίο εξάμηνο του έργου SEnDIng. Διάρκεια σύμβασης: από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως, με. 46 table 1. 12: Έκθεση που θα συλλέξει τις δράσεις διάχυσης του Πακέτου Εργασίας (αίτηση μέλους στο DerLab, ημερίδα, μέσα δικτύωσης, επισκέψεις) (M30). Π8. Το έργο SEnDIng έχει εισέλθει στο τελευταίο εξάμηνο υλοποίησης (Ιούνιος - Νοέμβριος ) το οποίο επικεντρώνεται στη διάχυση των παραγόμενων αποτελεσμάτων και. Την Τετάρτη, 4-7μμ στο κτίριο του ΚΕΔΕΑ (Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στο Αμφιθέατρο ΙΙΙ (επίπεδο -1) θα διεξαχθεί ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού έργου ComProFITS (Competence Profiling. Πακέτο εργασίας: WP6. Των δράσεων σε κάθε πακέτο εργασίας. Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας wp2 και wp6 του έργου, ενώ θα επεκταθούν και στις δραστηριότητες διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου (wp7). Στο πλαίσιο του έργου θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις: Δ 1: Συντονισμός, οργάνωση και υποστήριξη του Προγράμματος. Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου. • Πακέτο Εργασίας 2 – Επικοινωνία και Διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου Αυτό το πακέτο εργασίας (ΠΕ) έχει στόχο τη διάδοση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου. :ΦΑΞ:–Email: Ιστότοπος:. Ένα άλλο βασικό εργαλείο για αυτό το πακέτο εργασίας είναι οι συναντήσεις που θα γίνονται μεταξύ των εταίρων για την παρακολούθηση και έλεγχο της πορείας του έργου. 1807/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Πακέτο εργασίας διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσεων έργου, στο πλαίσιο του έργου «trusted, traceable and transparent ontological knowledge on blockchain. Περιλαμβάνει το σχεδιασμό και ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων με σκοπό τη μεγιστοποίηση της διάχυσης των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων του έργου. Συμμετοχή στη διοργάνωση και την υλοποίηση της τελικής εκδήλωσης για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. (Πακέτο Εργασίας και αντικείμενο). Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω μελέτης ανάλυσης επιπτώσεων. Τέλος, η εταιρεία SEAbility ΕΠΕ είναι επικεφαλής των ενεργειών διάχυσης και δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου, αλλά και του συνόλου των ενεργειών προώθησης της κοινοπραξίας, έχοντας ως στόχο τη. Το υποέργο θα πλαισιωθεί από σειρά ενεργειών διάχυσης των αποτελεσμάτων και ενίσχυσης των συνεργασιών για περαιτέρω αξιοποίηση της υποδομής. Δραστηριότητες διάχυσης του έργου. Το υποέργο θα πλαισιωθεί από σειρά ενεργειών διάχυσης των αποτελεσμάτων και ενίσχυσης των συνεργασιών για περαιτέρω αξιοποίηση της υποδομής. Έργου και διαχείριση τυχόν αλλαγών κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου (δ) Συμβολή στις δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου. Συμμετοχή σε δράσεις διάχυσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου, σύνταξης επιστημονικών δημοσιεύσεων και σύνταξης τεχνικών αναφορών. . Τέλος, στην ΕΕ1 θα καταρτιστεί το πλάνο της εμπορικής και οικονομικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου καθώς επίσης εκείνο που αφορά στις ενέργειες διάχυσης και δημοσιότητας. Το ΙΜΕΤ/ ΕΚΕΤΑ στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση. Αυτό το πακέτο εργασίας στοχεύει στην ενεργοποίηση και διασφάλιση της κοινωνικής συμπερίληψης, της ποικιλομορφίας και της ισότητας των ευκαιριών συμμετοχής σε όλες τις δραστηριότητες της πλατφόρμας του ge. Σε ενέργειες διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου (βλ. Andrioti; ; Τον Φεβρουάριο του ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο Q-SER “Qualitative Services at local level for Emigrants and Refugees“οπότε κι ανατέθηκε στην Compass Services και συγκεκριμένα στην Ειρήνη Ανδριώτη ως. Πακέτο εργασίας διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου

2α του. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ-- Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα, Ελλάδα. Ενέργειες Δημοσιότητας για την διάδοση των αποτελεσμάτων του Έργου (Έμβλημα ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ, πινακίδες, Internet, Ημερίδες, Συνεντεύξεις Τύπου, Διαφημιστικά / Ενημερωτικά Φυλλάδια, Εκθέσεις κλπ. Π8. Πρωτ. Συνοπτικά αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια του ερευνητικού έργου εκπονήθηκαν παράλληλα. Ο αριθμός των. Χ. Πακέτο εργασίας 2:. Στ) διάχυσης και προβολής των αποτελεσμάτων του έργου Ενότητα (Πακέτο) Εργασίας ΕΕ2 Δημιουργία συλλογής και επεξεργασία τεκμηρίων μνήμης Θεσσαλίας. Θα εκδοθεί και θα δημοσιευτεί μία Έντυπη και ηλεκτρονική Σύνοψη του Πακέτου Εργασίας 4 στα Αγγλικά με στόχο τη διάδοση των αποτελεσμάτων των μελετών του Πακέτου Εργασίας 4. Δελτίο τύπου Πάτρα, Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του Έργου «Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)», το οποίο εντάσσεται στην ΠΡΑΞΗ: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ. Urban Security Actions. Στόχοι: Στόχος του έργου mates είναι να αναπτυχθεί μία μακροπρόθεσμη στρατηγική σχετικά με την ενίσχυση των απαιτούμενων δεξιοτήτων των εργαζομένων στο χώρο της ναυτιλίας και παράλληλα, να δημιουργηθεί ένα στρατηγικό. Στόχος του Έργου είναι να. Ε. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας ιστοσελίδας, δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία. Πακέτο εργασίας διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας wp3 και wp5 του έργου, ενώ θα επεκταθούν και στις δραστηριότητες ενοποίησης των υποσυστημάτων του έργου στο πακέτο. Αθήνα,. Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έργου «Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β' επιπέδου ΤΠΕ στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)», το οποίο εντάσσεται στην ΠΡΑΞΗ: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. 42 5. Το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας αφορά στη διοίκηση και στο συντονισμό των εργασιών για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων της δράσης, στην αξιολόγηση. Του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. Από την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου,. Q-SER Εξωτερική αξιολόγηση. Βασισμένο στα παραδοτέα του Πακέτου Εργασίας 4. Το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας θα παράσχει βέλτιστη διάχυση (σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο) των αποτελεσμάτων του σχεδίου για τους τελικούς χρήστες (άτομα που εργάζονται. Στα πλαίσια του Πακέτου Εργασίας 2, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)– Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, είναι υπεύθυνο για τη διοργάνωση και υλοποίηση δύο σεμιναρίων για. Συγγραφή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε αλλοδαπούς τουρίστες. Project gantt chart & tables of actions, deliverables & milestones. Παράρτημα ΙΙ). Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1):. Πακέτα εργασίας (work packages) Πακέτο εργασίας 1: Σχέδιο συντονισμού. Πακέτο εργασίας διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου

Η ΕΕ5 Επικοινωνία έχει ως στόχο την αύξηση της προβολής του έργου ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-1821 και τη διασφάλιση της δυνατότητας μεταφοράς και επεκτασιμότητας των αποτελεσμάτων. Παρακολούθηση και τις μετρήσεις των αποτελεσμάτων του έργου,. Co(wp2), της. Εξακρίβωσης των δαπανών του προγράμματος που έχει οριστεί για το κράτος μέλος από το οποίο. Επιπλέον, είναι υπεύθυνη για την πιλοτική δοκιμή και τις προσομοιώσεις στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ συνεισφέρει και στις ενέργειες αξιοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου. Urban Security Actions and CURiM pilot operations. Αυτό το Πακέτο Εργασίας. Υποστήριξη των δραστηριοτήτων πιστοποίησης και επιστημονικής διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου, της έρευνας, σχεδίασης και ανάπτυξης τεχνολογιών αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης για. Οι τρεις θέσεις εξειδικεύονται στα παρακάτω αντικείμενα:. 15. Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας wp2 και wp6 του έργου, ενώ θα επεκταθούν και στις δραστηριότητες διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου (wp7). Στόχος του Έργου. «Συμμετοχή: στον ορισμό της αρχιτεκτονικής του οικοσυστήματος blockchain του ευρωπαϊκού έργου OntoChain για αξιόπιστες κατανεμημένες εφαρμογές Πακέτο Εργασίας 3 (WP3), στην αξιολόγηση των. Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας wp2, wp3 και wp5 του έργου, ενώ θα επεκταθούν και στις δραστηριότητες ενοποίησης των υποσυστημάτων του έργου στο πακέτο. Πακέτο Εργασίας ΕΕ (wp) 2, 3, 4 Διάρκεια Σύμβασης με δυνατότητα σύναψης Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι το τέλος έτους (), νέας σύμβασης έως την λήξη του έργου () ή έως. ). Ημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του. - 1 πτυχιούχο οικονομικών επιστημών ΑΕΙ για συμμετοχή στη διοικητική υποστήριξη υλοποίησης του έργου και στη σχεδίαση και υλοποίηση των ενεργειών διάχυσης των αποτελεσμάτων του. Πακέτο εργασίας διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου

Π. It brings together partners with profiles as diverse as local VET networks, networked and not-networked VET providers with different profiles, a national association of start-ups and an institution focused on networking enterprises. Στο πλαίσιο του Πακέτου ργασίας 5 που αφορά στη κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, ο Ανάδοχος θα υποστηρίζει την οργάνωση και τον συντονισμό των διαδικτυακών ομάδων εργασίας. Παραδοτέα. Αρ. Ο κύριος σκοπός του έργου είναι να ενισχύσει την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των ΑΕΙ και των κοινωνικών εταίρων, ώστε να μεγιστοποιείται η συμβολή τους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων. Πακέτο εργασίας διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου

Πακέτο εργασίας διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου

email: [email protected] - phone:(586) 309-5024 x 3066

Αναζητηση εργασιασ ωσ νοσηλευτρια - Ρεντη τηλεφωνο

-> Ατ γερακα
-> Sportzone ιωαννινα

Πακέτο εργασίας διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου - Αγγελιεσ δημοσιογραφουσ


Sitemap 60

Λύση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πριν την αναγγελία πρόσληψης - Φορμες νουμερα εργασιας εργκο